Za co zhoršuji hodnocení školních prací?

17.04.2019 10:02

Tohle všechno říkám na Metodice tvůrčí práce v prváku. Takže předpokládám, že to všichni ví, už na to nikoho neupozorňuji a pouze případně zhoršuji hodnocení. Takže, za co? 

 

- Když tam někdo má gramatické chyby

- Když někdo nezvládá stylistiku a zjevně si to nenechá zkontrolovat

- Když někdo neví, jak se píší interpunkční znaménka

- Když má někdo citace kurzívou

- Když někdo nemá práci v šabloně (pozná se to hlavně podle záhlaví, stylu nadpisů, formátování textu)

- Když někdo používá ich-formu (já chci touto prací ukázat)

- Když někdo používá autorský plurál (my chceme touto prací ukázat)

- Když někdo o sobě mluví jako o autorovi (autor chce touto prací ukázat)

- Když někdo používá žurnalistický styl (typický příklad: "Marketingový mix může obsahovat i páté P," poznamenává k tomu Jaroslav Vomáčka, autor nejnovější učebnice marketingu z produkce Grady)

- Když někdo nemá bibliografické záznamy v soupisu zdrojů sestavené přesně podle normy

- Když někdo nemá odkazy v textu udělané korektně v Harvardském systému

- Když někdo nemá alespoň jeden odkaz na zdroj v každém odstavci

- Když někdo odkazuje ve více odstavcích po sobě na stejný zdroj (nekombinuje více zdrojů)

- Když někdo nemá na konci teoretické části kapitolu Cíle, výzkumné otázky a metody práce (týká se ročníkovek, bakalářek a diplomek)

 

Až mě napadne něco dalšího, připíšu:-) 

Zpět