Ekonomika a podnikání (prezenční studium)

Dosavadní bodové zisky

Otázky k testu

Seminární ukoly

Prezentace full old

Úvodní prezentace (ekpo....uvod.pdf) s podmínkami ukončení kurzu

Příprava seminářů - zapisování témat

Odborná esej - zapisování témat

Průzkum

Elektronický dotazník

Papírový dotazník

Vzor Čestného prohlášení

Hudba v obchodním prostředí

Elektronický dotazník

Papírový dotazník