Ekonomie (prezenční studium)

Dosavadní bodové zisky

Otázky k testu

Preze ntace old (EKONO)

Úvodní prezentace (ekono_uvod.pdf) s podmínkami ukončení kurzu

Zapisování seminárek

Průzkum

Vzor Čestného prohlášení