Ekonomie (prezenční studium)

Dosavadní bodové zisky

Otázky k testu

Prezentace old

Úvodní prezentace s podmínkami ukončení kurzu

Zapisování seminárek

Průzkum

Dotazník k průzkumu - https://nosice2017.vyplnto.cz

Dotazník k průzkumu (tištěný - pdf)

Vzor Čestného prohlášení