Ekonomie (prezenční studium)

Dosavadní bodové zisky

Otázky k testu

Preze ntace old (EKONO)

Úvodní prezentace (ekono_uvod.pdf pro PS, kekom_uvod.pdf pro KS) s podmínkami ukončení kurzu

Zapisování seminárek pro PREZenční studium

Zapisování seminárek pro KOMBInované studium

Průzkum

Vzor Čestného prohlášení