Kontakt

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ústav marketingových komunikací

Poštovní adresa: Univerzitní 2431, 760 01 Zlín

Sídlo: budova U 44, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín, číslo kanceláře 206 (2. patro)

Telefon: (+420) 576 034 434