Kontakt

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ústav marketingových komunikací

Poštovní adresa: Štefánikova 2431, 760 01 Zlín

Sídlo: budova U 44, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, číslo kanceláře 207 (2. patro)

Telefon: (+420) 576 034 401