Konzultační hodiny/Consultations

Konzultace se dějí přes MS Teams po domluvě e-mailem / For consultation via MS Team please write me e-mail: bacuvcik@utb.cz