Management (kombinované studium)

 Dosavadní bodové zisk y

Otázky k testu

Prezentace full old (MANAG.pdf)

 Úvodní prezentace  (kmana....uvod.pdf)

Zapisování seminárek

Zapisování seminárních prezentací

Průzkum

Elektronický dotazník

Papírový dotazník

Vzor Čestného prohlášení

Hudba v obchodním prostředí

Výzkum hudby v obchodním prostředí - online

Výzkum hudby v obchodním prostředí - tištěný dotazník